Lumoa in media

Tekoäly analysoi palautteen

Lumoan liikeidea on tulkita sitä palautetta, mitä yritykset saavat palvelu- ja asiakastyytyväisyyttä mittaavien NPS-kyselyiden (Net Promoter Score) kautta.

”Ratkaisu perustuu datan analysointiin tekoälyn avulla. Järjestelmä muun muassa arvioi tekstin sävyä: onko se hyvin negatiivista, lievästi negatiivista tai hyvin tai lievästi positiivista. Lisäksi pystymme löytämään, mistä asioista ihmiset puhuvat”, kertoo Johanna Sinkkonen, yksi Lumoan kolmesta perustajasta.

Lue lisää Tekniikka & Talous -lehdestä

 

Lumoa: Helping companies take control of customer experience

The idea for this startup emerged from the unused potential of enhancing customer experience data for business development. According to Lumoa, customer satisfaction and the experience that leads to it is often a key strategic target even though most of the acquired knowledge makes little difference to business operations. Lumoa aims to transform customer experience management into something more influential.

Read more on Tekes website

 

Lumoa: Asiakaskokemuksen hallintaa tekoälyn avulla

Ajatus Lumoasta sai alkunsa havainnosta, etteivät yritykset hyödynnä tarpeeksi asiakastyytyväisyysmittausten tuloksia. Asiakkaiden tyytyväisyys ja heidän kokemuksensa ovat usein tärkeitä strategisia tavoitteita, mutta tilastojen perusteella vain harva yritys pyrkii hyödyntämään oppimaansa käytännössä. Lumoa näyttää yrityksille, kuinka mitatulla tiedolla voidaan parantaa asiakkaan kokemusta ja sitä kautta yrityksen toimintaa.

Lue lisää Tekesin sivuilta
 

Lumoa luomassa hallittua asiakaskokemusta

Lumoa perustettiin syksyllä 2016 tarjoamaan yrityksille uudenlaisen tavan hallita asiakaskokemusta nopeammin ja helpommin. Kolme perustajaosakasta, Johanna Sinkkonen, Suvi Lindfors ja Carlos del Corral, olivat työskennelleet asiakaskokemuksen mittaamisen ja hallinnan parissa Nokialla ja Microsoftilla ja halusivat hyödyntää kertynyttä osaamista muiden yritysten hyväksi.

Lue lisää Yrittäjästä omistajaksi -sivuilta

 

 

 

 

Contact
Johanna Sinkkonen
johanna@lumoa.me
+358 50 4860598

 

Lumoa Logo
White on transparent
Dark on transparent