Lumoame Oy tietosuojaseloste

Voimassa alkaen: 1.9.2017
Muutos (selvennetty Lumoan roolia rekisterin pitäjänä vs. tiedon käsittelijänä): 13.2.2019

Tämä dokumentti

Tämä tietosuojaseloste koskee Lumoame Oy:n (“Lumoa”) tuottamia tuotteita ja palveluita. Lumoa suojelee yksityisyyttäsi ja noudataa yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan liittyvää lainsäädäntöä. Tämä tietosuojaseloste (“seloste”) kertoo, mitä tietoa keräämme ja kuinka käsittelemme sitä.

Tämä tietosuojaseloste kattaa tavat, joilla Lumoa käsittelee henkilökohtaista informaatiota eli informaatiota, joka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön. Seloste kattaa tiedon, joka on kerätty Lumoan online palvelun käytön yhteydessä sekä tiedon, jotka kerätään www.lumoa.me -sivustolla sekä muissa näihin liittyvissä tilanteissa, kuten asiakaspalvelun yhteydessä, asiakastilaisuuksissa sekä markkinointikampanjoissa.

Tässä selosteessa käytetään termiä “asiakasyritys” yrityksistä, joilla on Lumoaan asiakassuhde. “Asiakas” -termiä käytetään Lumoan asiakasyritysten asiakkaista. “Vastaaja” tarkoittaa yksilöä, joka vastaa Lumoan kyselyyn.


Lumoan keräämä tieto

Lumoa ei ota vastaan, käytä tai kerää henkilötietoja kuten nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita muulloin kuin seuraavissa tapauksissa:

Asiakasyrityksiltä ja myynnin kohdeyrityksiltä kerättävä tieto (Lumoa rekisterin pitäjänä)

Keräämme henkilötietoja kun ostat palvelumme, käytät sitä tai rekisteröidyt sen käyttäjäksi. Alla esimerkkejä tiedoista, joita keräämme.

Tiedot, jotka luovutat meille. Kun rekisteröidyt palveluumme, tilaat sen tai osoitat kiinnostusta sen tilaamiseksi, voimme kysyä sinulta joitakin henkilötietoja kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja yrityksesi perustiedot. Palveluun kirjautuminen vaatii lisäksi käyttäjätunnuksen sekä salasanan, jonka voit itse määritellä. Nämä tiedot kerätään, jotta voimme tarjota sinulle palvelua ja tarvittaessa olla sinuun yhteydessä.

Tuotedemo. Kun haluat www.lumoa.me -sivustolla nähdä Lumoan palvelun esittelyn, keräämme yhteystietosi sekä perustiedot organisaatiosta (asiakasyrityksen nimi), jossa työskentelet.

Uutiskirje ja muut tilauksen vaativat markkinointimateriaalit. Kun kirjaudut uutiskirjeemme tilaajaksi, lähetämme sinulle tietoa asiakaskokemuksesta sekä palvelustamme säännöllisesti. Jos et halua enää vastaanottaa tällaista informaatiota, löydät jokaisesta saamastasi markkinointisähköpostista ohjeet postituslistalta pois pääsemiseksi.

Verkkosivu. Pääosin verkkosivustomme käyttö onnistuu tunnistautumatta. Keräämme kuitenkin jonkin verran käyttödataa osana palveluamme. Tämä data voi sisältää IP-osoitteita, käyntiaikoja, verkkosivuja, joilla olleesta linkistä päädyit sivustollemme, navigointiasi sivustomme sisällä eri sivujen välillä sekä selaimen välittämää teknistä tietoa kuten tietoa selainversiosta tai käyttämästäsi laitteesta. Ks. myös alla oleva kohta “Evästeet”.

Sivustollamme voi olla linkkejä muille verkkosivustoille, joiden tietosuojakäytännöt eroavat Lumoan käytännöistä. Jos luovutat henkilötietoja noille toisille sivustoille, olet heidän tietosuojaselosteidensa piirissä.

Sosiaalisen median toiminnot. Verkkosivumme sekä jotkin kyselymme voivat sisältää sosiaalisen median toimintoja kuten Facebookin Tykkää-napin. Nämä toiminnallisuudet voivat kerätä sinusta tietoja kuten IP-osoitteesi, millä verkkosivulla olet, ja ne voivat myös asentaa evästeen toimiakseen suunnitellusti. Kaikki sosiaalisen median toiminnallisuudet ovat kolmannen osapuolen tuottamia ja sinulta kerätty tieto kuvataan näiden kolmansien osapuolten tietosuojaselosteissa.

Asiakasyritysten ja käyttäjien antamat suositukset. Saatamme julkaista sivustollamme tyytyväisten asiakasyritystemme ja käyttäjiemme suosituksia ja todistuksia. Julkaisemme suosituksen yhteydessä suosittelijan nimen vain suosittelijan luvalla.

Blogit. Verkkosivustomme sisältää blogikirjoituksia kommenttiosioineen. Huomaathan, että kaikki tieto, jonka kirjoitat blogin kommenttiosioon on kenen tahansa blogia lukevan luettavissa.

ASiakkailta ja vastaajilta kerättävä tieto (Lumoa datan käsittelijänä)

Kun Lumoa tekee asiakastyytyväisyyskyselyitä asiakasyritystensä puolesta, Lumoa saattaa saada asiakkaiden henkilötietoja asiakasyritykseltään. Nämä tiedot ovat asiakkaiden yhteystietoja ja niiden käyttötarkoitus spesifioidaan sopimuksessa, joka tehdään Lumoan ja Lumoan asiakasyrityksen välille. Ajoittain Lumoa saattaa myös kerätä kyselyn yhteydessä vastaajien henkilötietoja, mikäli asiakasyritys näin pyytää. Nämä tiedot toimitetaan asiakasyritykselle ja niiden käyttötarkoitus kerrotaan kyselyssä.

Lumoa voi, asiakasyritykselta kirjallisen luvan saatuaan, tehdä kyselyn asiakasyrityksen asiakkaille ja käyttää saamiaan vastauksia aggregaattitasolla. Ennen vastausten hyödyntämistä niistä poistetaan kaikki identifioiva tieto sekä henkilötasolla että asiakasyritystasolla.

Kerätessään tietoa kyselyihin vastaajilta, Lumoa ei koskaan kerää arkaluonteisia tietoja kuten henkilötunnuksia tai terveystietoja. Lumoa ei koskaan kohdista kyselyitään alaikäisille vastaajille.

Aina kun Lumoa kerää tietoa, joka lain mukaan vaatii suostumuksen, suostumus pyydetään sopivalla mekanismilla kyselyn yhteydessä. Tämä voi esimerkiksi olla rastin laittaminen ruutuun kyselyn yhteydessä suostumuksen antamiseksi, verkkosivujen evästeiden yhteydessä selaimestasi valitsemasi asetukset tai muu selkeä suostumuksen ilmaisu.


Lumoa käsittelee henkilötietojasi alla kuvattuihin tarkoituksiin. Huomaathan, että yksittäisessä tapauksessa tarkoituksia voi olla yksi tai useampia.

Asiakasyrityksiltä kerätty tieto (Lumoa rekisterin pitäjänä)

Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Lumoa voi kerätä ja käyttää henkilötietojasi voidakseen tuottaa palvelun tai tuotteen, jonka olet tilannut tai ostanut. Lumoa voi käyttää tietojasi käsitelläkseen tilauksesi tai saattaakseen voimaan sopimuksen, joka on tehty Lumoan ja työnantajaorganisaatiosi välillä. Me voimme myös käsitellä henkilötietojasi varmistaaksemme palvelumme toimivuuden ja tietoturvallisuuden sekä estääksemme väärinkäyttöä ja petoksia.

Tuotekehitys. Lumoa voi käsitellä henkilötietoja kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan paremmiksi. Pääosin käytämme tähän tarkoitukseen ainoastaan aggregoitua ja tilastollista tietoa. Tätä tietoa ei voida palauttaa henkilötasolle. Me voimme käyttää henkilötason tietoja tehdäksemme palvelusta sinulle relevantimman esimerkiksi näyttämällä suosituksia tai pystyäksemme esittämään sinulle räätälöityä sisältöä.

Kommunikaatio ja markkinointi. Me voimme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi kommunikoidaksemme kanssasi, esimerkiksi ilmoittaaksemme uusista toiminnallisuuksista tai kysyäksemme mielipidettäsi palvelustamme. Voimme myös hyödyntää tietojasi markkinoinnissa, esimerkiksi lähettääksemme sinulle sinua kiinnostavaa sisältöä tai tehdäksemme markkinatutkimusta.

Profilointi. Me voimme käsitellä henkilötietojasi profilointiin kuten kohdennettuun suoramarkkinointiin tai tuotekehitykseen profiloinnin pohjalta. Me voimme myös aggregoida ja mallintaa tätä dataa. Profilointi sisältää automaattista tiedon käsittelyä arvioidaksemme ja ennustaaksemme henkilökohtaisia preferenssejäsi tai kiinnostuksen kohteitasi. Tuloksia voidaan hyödyntää tuotteiden ja viestien paremmassa kohdentamisessa.

Asiakkailta ja vastaajilta kerätty tieto (Lumoa tiedon käsittelijänä)

Lumoa ei myy tai vuokraa keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille. Lumoa jakaa tiedot kolmansien osapuolien, kuten asiakasyritystensä, kanssa vain siten kuin tässä selosteessa tai tiedon keräämishetkellä kuvataan. Esimerkiksi Lumoa voi asiakasyrityksensä pyynnöstä kysyä sähköpostiosoitteesi, jotta asiakasyritys voi olla sinuun yhteydessä kysyäkseen lisätietoja vastaukseesi liittyen. Tällaisen tiedon jättäminen on sinulle tyypillisesti vapaaehtoista. Kyselyihin vastaaminen on aina vapaaehtoista.

Tiedon käsittelyn tarkoitus


Tiedon säilyttäminen

Säilytämme tietosi niin pitkään kuin palvelun tarjoaminen asiakasyrityksillemme sitä vaatii. Kun sopimus asiakasyrityksen kanssa päättyy, säilytämme datan maksimissaan 3 kuukautta. Kaikki varmuuskopiot deletoidaan tämän jälkeen 30 päivän sisällä. Säilytämme tietoja siltä osin, kuin on välttämätöntä laillisten velvoitteidemme täyttämiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusehtojen toteuttamiseksi.


Lumoa käyttää teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimia estääkseen ja minimoidakseen riskit, joita liittyy henkilötietojen käsittelyyn.

Näitä toimenpiteitä ovat mm. palomuurien käyttö, suojatut tietoliikenneyhteydet, tietoturvalliset palvelinratkaisut ja pilvipalvelut, enkryptaus, pääsyoikeuksien hallinta ja hallintaprosessi, alihankkijoiden ja henkilöstön huolellinen rekrytointi ja jatkuva koulutus. Nämä, sekä muut tietoturvaa parantavat menetelmät, ehkäisevät tietojen vuotamista ja luvatonta käyttöä. Voimme myös ottaa varmuuskopioita tiedoista ehkäistäksemme tahatonta datan menettämistä tai tuhoutumista.

Rajaamme pääsyn henkilötietoihin ainoastaan vain niille käyttäjille, henkilöstölle, alihankkijoille ja agenteille, joiden on työnsä suorittamiseksi - palvelun ylläpitämiseksi, kehittämiseksi tai parantamiseksi - päästävä tietoon käsiksi. Näitä yksilöitä sitovat salassapitosopimus ja sopimuksiin sisältyvät luottamuksellisuuspykälät. Jos nämä henkilöt eivät toimi sopimuksen edellyttämällä tavalla, heitä vastaan voidaan käyttää kurinpidollisia toimia, mukaanlukien sopimuksen irtisanominen tai rikossyyte.

Lumoa säilyttää kaiken henkilötiedon EU:n alueella ja noudattaa EU GDPR periaatteita tiedon suojaamiseksi. Mikäli joitakin tietoja on siirrettävä EU:n ulkopuolelle, teemme kaikkemme, jotta käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja lakien mukaan riippumatta tietojen säilytyspaikasta. Nämä mekanismit sisältävät laillisia mekanismeja kuten EU:n komission mallisopimuslausekkeiden käytön tietoja siirrettäessa EU:n ulkopuolelle.

Tietoturva


Henkilötietojen siirto

 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla kuvatuissa tapauksissa tai lain vaatiessa.

Kansainväliset siirrot . Tuotteemme ja palvelumme tuotetaan resurssein ja palveluin, jotka sijaitsevat Euroopan Unionissa. Jos meidän on siirrettävä tietojasi EU:n ulkopuolelle, pidämme huolta, että tietosi on suojattu. Henkilötietojen siirtämiseksi kansainvälisesti, tukeudumme yleensä sopimuksiin, jotka perustuvat EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin.

Palveluiden tuottajat. Ajoittain Lumoa voi hyödyntää kolmansia osapuolia palvelunsa tuottamiseksi. Jos kolmansilla osapuolilla on pääsy Lumoan prosessoimaan dataan, vaaditaan luottamuksellisuutta. Esimerkkejä tällaisista palveluiden tuottajista ovat sähköpostipalveluiden tarjoajat, jotka voivat lähettä sähköposteja Lumoan puolesta. Me hyödynnämme kolmansien osapuolien palveluita myös mm. palvelumme myymiseksi.

Muut datan siirrot. Me voimme paljastaa ja muulla tavoin käyttää henkilötietojasi lain sallimissa raameissa puolustaaksemme Lumoan laillisia intressejä tuomioistuimessa.

Yrityskaupat ja fuusiot. Jos päätämme myydä, ostaa, fuusioitua ja muulla tavoin uudelleen järjestellä Lumoame Oy:n liiketoiminnan, voimme joutua paljastamaan henkilötietoja mahdollisille ja toteutuneille ostajille ja heidän neuvonantajilleen. Kääntäen voimme joutua vastaanottamaan henkilötietoja myyjiltä ja heidän neuvonantajiltaan voidaksemme edetä yrityskaupassa.


Lumoa voi hyödyntää evästeitä (pieniä tekstitiedostoja, jotka selain asentaa laitteelle) identifioidakseen palaavan käyttäjän. Osana Internet-teknologioita, joita hyödynnetään kyselyissä, Lumoa voi kerätä vastaajan IP-osoitteen, päivän ja ajan sekä http-otsakkeet. Lumoa käyttää kolmansien osapuolien evästeitä analysoidakseen verkkosivujen ja palvelun käyttäjämääriä ja käyttöä.

Lumoa voi joissain tapauksissa käyttää jäljitteitä (“pixel tageja”) joillakin verkkosivuilla. Jäljitteet ovat tyypillisesti pieniä kuvia, jotka sijoitetaan verkkosivuille kävijöiden laskemiseksi. Tätä tietoa voidaan hyödyntää palveluidemme parantamiseksi. Jäljitteet eivät tavallisesti tarjoa muuta informaatioita kuin mitä selaimesi muutenkin kerää ja välittää sinusta eri sivustoille. Evästeiden kytkeminen pois päältä vähentää jäljitteen saaman tiedon määrää. Se voi kuitenkin edelleen kerätä IP-osoitteestasi tulevien käyntien määrän. Tätä tietoa ei kuitenkaan voida yhdistää yksilöön.

Jos haluat ottaa evästeet pois käytöstä, voit tehdä sen selaimesi asetuksissa. Huomaathan, että tämän jälkeen kaikki palvelumme ja verkkosivujemme osiot eivät välttämättä enää toimi.

Evästeet


Asiakasyritykset ja myynnin kohdeyritykset (Lumoa rekisterin pitäjänä)

Voit koska tahansa estää tietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin, profilointiin tai markkinatutkimukseen. Vaikka olisit antanut suostumuksesi aiemmin, voit koska tahansa vetää sen pois.

Jos haluat käyttää yllämainittua oikeuttasi, ota meihin yhteyttä joko markkinointimateriaalissa mainitulla tavalla tai alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Joissakin tapauksissa, mikäli haluat että emme enää hyödynnä henkilötietojasi, emme välttämättä pysty enää tuottamaan tilaamaasi palvelua sinulle.

Asiakkaat ja vastaajat (Lumoa datan käsittelijänä)

Lumoa kerää tietoa vain asiakasyritystensä pyynnöstä eikä Lumoalla ole suoraa suhdetta henkilöihin, joiden tietoja Lumoa käsittelee.

Jos olet asiakasyrityksemme asiakas etkä halua yrityksen enää ottavan sinuun yhteyttä, olethan yhteydessä yritykseen, jonka asiakas olet.

Jos haluat päästä käsiksi, korjata, täydentää tai poistaa epätarkkaa dataa, olethan yhteydessä suoraan yritykseen, jonka asiakas olet (kyseinen yritys on Lumoan asiakasyritys ja tässä tapauksessa rekisterin pitäjä). Jos tämän perusteella Lumoan asiakasyritys pyytää Lumoaa poistamaan datan, vastaamme pyyntöön kohtuullisen ajan kuluessa.

Oikeutesi


Jos katsot etteivät tapamme käsitellä henkilötietoja ole laillisia, voit tehdä valituksen paikallisille viranomaisille, jotka vastaavat tietosuoja-asioista.

Valitus viranomaisille


Jos päätämme muuttaa tietosuojaselostustamme, muutokset tulevat näkyviin Lumoan verkkosivuille. Kaikki muutokset käydään läpi tässä tietosuojaselosteessa, kotisivulla, ja mikäli muutokset ovat huomattavia, sähköpostitse ja muissa relevanteissa paikoissa, jotka auttavat sinua tulemaan tietoiseksi muutoksista. Viimeisten muutosten päivämäärä kerrotaan sivustolla.

Muutokset


Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen tähän selosteeseen tai Lumoan tietosuojan liittyviin toimintatapoihin, ole meihin yhteydessä sähköpostitse privacy@lumoa.me.

Rekisterin pitäjänä toimii:

Lumoame Oy
Kampinkuja 2
00100 Helsinki
Finland

Yhteystiedot